Уповноваження делегата на мирну конференцію Олександра Севрюка. 16 грудня 1917 р.

Уповноваження делегата на мирну конференцію Олександра Севрюка. 16 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 84. Арк. 15 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту