Лист Державного контролю до 2-го контрольного департаменту щодо надання списку урядовців департаменту, які згідно закону від 02 липня 1918 р. не мають прав українського громадянства. 17 грудня 1918 р.

Лист Державного контролю до 2-го контрольного департаменту щодо надання списку урядовців департаменту, які згідно закону від 02 липня 1918 р. не мають прав українського громадянства. 17 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту