Положення про юрисконсульську частину Державного контролю із супровідним листом. 20 вересня 1918 р.

Положення про юрисконсульську частину Державного контролю із супровідним листом. 20 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту