Дипломатичний паспорт Дмитра Дорошенка. 16 серпня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Дмитра Дорошенка. 16 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3519. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту