Телеграми Генерального контролера УНР Олександра Золотарьова з повідомленням про скликання на 12 грудня 1917 р. з’їзду представників контрольних установ для розгляду питання реорганізації системи органів Державного контролю. [Початок грудня 1917 р.].

Телеграми Генерального контролера УНР Олександра Золотарьова з повідомленням про скликання на 12 грудня 1917 р. з’їзду представників контрольних установ для розгляду питання реорганізації системи органів Державного контролю. [Початок грудня 1917 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту