Дипломатичний паспорт В’ячеслава Липинського. Червень 1918 р.

Дипломатичний паспорт В’ячеслава Липинського. Червень 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 215 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту