З протоколу № 1 засідання Ради Міністрів Української Держави про відсутність потреби у переслідуванні міністрів колишнього уряду за їхні дії на державних посадах і встановлення відповідальності за використання “не належного ним вже авторитету влади”. 2 травня 1918 р.

З протоколу № 1 засідання Ради Міністрів Української Держави про відсутність потреби у переслідуванні міністрів колишнього уряду за їхні дії на державних посадах і встановлення відповідальності за використання “не належного ним вже авторитету влади”. 2 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 3. Спр. 8. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту