Звернення Союзу Визволення України «До суспільної думки Європи». 25 серпня 1914 р. Англ. та рос. мовами.

Звернення Союзу Визволення України «До суспільної думки Європи». 25 серпня 1914 р. Англ. та рос. мовами.

ЦДАВО України. Ф. 4405. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту