Витяг із висновку експертної комісії Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР по «Енциклопедії кібернетики» в двох томах, виданої Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії в 1973 – 74 рр.». 1978 р.

Витяг із висновку експертної комісії Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР по «Енциклопедії кібернетики» в двох томах, виданої Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії в 1973 – 74 рр.». 1978 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 553. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту