Із звіту В. П. Ніколайця по науковій темі «Насичення крові киснем при операціях, зроблених з приводу туберкульозу легень». Науковий керівник професор М. Амосов. З патофізіологічної лабораторії Українського науково-дослідного інституту туберкульозу ім. академіка Ф. Г. Яновського. 8 травня 1955 р.

Із звіту В. П. Ніколайця по науковій темі «Насичення крові киснем при операціях, зроблених з приводу туберкульозу легень». Науковий керівник професор М. Амосов. З патофізіологічної лабораторії Українського науково-дослідного інституту туберкульозу ім. академіка Ф. Г. Яновського. 8 травня 1955 р.

ЦДАВО України. Ф. 4729. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 189

Leave a Comment

Перейти до вмісту