Лист Одеської обласної контрольної комісії робітничо-селянської інспекції до Центральної контрольної комісії щодо проведення чисток в установах. 07 січня 1933 р.

Лист Одеської обласної контрольної комісії робітничо-селянської інспекції до Центральної контрольної комісії щодо проведення чисток в установах. 07 січня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту