ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 1

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 1

Лист начальника відділу обліку комплектування Головного архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, молодшого лейтенанта Плешакова Начальнику архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР, капітану П. Гудзенку щодо виявлення в актах збитків, нанесених нацистськими загарбниками державним та відомчим архівам Української РСР, фактів вивезення документальних матеріалів до Німеччини, Румунії Чехословаччини та Польщі. 24 жовтня 1945 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту