ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35 , Спр. 203. Арк. 184

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35 , Спр. 203. Арк. 184

Витяг з проєкту Конституції України, підготовленого Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України для використання його при підготовці комісією офіційного проєкту Основного Закону України. 21 листопада 1994 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту