ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 44 зв.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 44 зв.

Ухвала («Приговор») про приєднання до України Шведівського сільського товариства Лисянської волості Острогозького повіту Воронезької губернії. 07 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту