ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 2894. Арк. 41

ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 2894. Арк. 41

Листування Міністерства закордонних справ Української РСР з Міністерством освіти Української РСР щодо проєктів доповіді в ЮНЕСКО по питанню дискримінації в галузі освіти та відносно доступності для жінок одержання педагогічної освіти та фаху викладача. 30 березня – 28 липня 1960 р.
ЦДАВО України. Ф.166. Оп. 15, Спр. 2894. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту