ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Спр.2519. Арк.9 зв

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 12. Спр.2519. Арк.9 зв

Академік А. Кримський. "Життєпис і літературна діяльність С. О. Єфремова". З видання "Академік Сергій Олександрович Єфремов. Його життєпис, літературна діяльність і бібліографія його праць за рр. 1895-1919". 1920

Leave a Comment

Перейти до вмісту