ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 133. Арк. 6

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 35, Спр. 133. Арк. 6

Витяг з проєкту нової Конституції України, внесений Комісією Верховної Ради України по розробці нової Конституції України. 11 червня 1992 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту