Постанова Верховної Ради Української РСР № 96-ІІ «Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 1 серпня 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 96-ІІ «Про Комісію по розробці нової Конституції Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 1 серпня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4549. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту