Постанова Президії Верховної Ради України № 1457-ХІІ «Про проект Договору про Союз Суверенних Держав», підписана Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 30 серпня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради України № 1457-ХІІ «Про проект Договору про Союз Суверенних Держав», підписана Головою Верховної Ради України Л. М. Кравчуком. 30 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 117

Leave a Comment

Перейти до вмісту