Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 3

Ухвалений Радою Міністрів Української Держави Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті; тяжкої хвороби і перебування по-за межами держави ясновельможного пана гетьмана всієї України від 1 серпня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 284. Арк. 3

У власні руки
Державна Канцелярія
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ
СПРАВ
6 Серпня 1918 р.
№ 2690
До Директора Департаменту Законодавчих Справ
На підставі арт. 18 статуту Державної Канцелярії та тимчасового од 1-го Серпня 1918 року закону про Верховне Управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави Ясновельможного Пана ГЕТЬМАНА Всієї України, Департамент Загальних Справ Державної Канцелярії має честь надіслати Вам за для переховування копію акту від 4 Серпня біжучого року про передачу примірників Грамоти Пана ГЕТЬМАНА.
Директор Департаменту Загальних Справ
Начальник відділу
за Діловода

Leave a Comment

Перейти до вмісту