Із журналу засідань Ради Комісарів про призначення комісарів до департаментів Міністерства фінансів та банків для проведення слідства з приводу зловживань урядовців, призначених “попереднім урядом”. 20 грудня 1918 р.

Із журналу засідань Ради Комісарів про призначення комісарів до департаментів Міністерства фінансів та банків для проведення слідства з приводу зловживань урядовців, призначених “попереднім урядом”. 20 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 15. Арк. 12 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту