Розпорядок диктатора Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича про створення кодифікаційної комісії при уряді для справ внутрішніх, судових і комунікації. 30 серпня 1920 р.

Розпорядок диктатора Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича про створення кодифікаційної комісії при уряді для справ внутрішніх, судових і комунікації. 30 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту