План діяльності Архівно-бібліотечного відділу Секретарства освіти, складений О. Грушевським. Жовтень 1917 р.

План діяльності Архівно-бібліотечного відділу Секретарства освіти, складений О. Грушевським. Жовтень 1917 р.

ЦДАВО України. Ф 2581. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту