Записка С. Петлюри О. Шульгіну з рекомендацією вести переговори з представниками Мусульманського корпусу. З визитівки Голови Українського військового генерального комітету при УЦР. 1917 р.

Записка С. Петлюри О. Шульгіну з рекомендацією вести переговори з представниками Мусульманського корпусу. З визитівки Голови Українського військового генерального комітету при УЦР. 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 101. Арк. 54 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту