Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради. 29 грудня 1917 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 25

Нота Генерального Секретаріату Української Народної Республіки до Ради Народних Комісарів РСФРР у відповідь на Маніфест РНК з ультимативними вимогами до Української Центральної Ради. 29 грудня 1917 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 23. Арк. 25

председатель генерального секретариата Винниченко генеральный секретарь по международным делам Александр Шульгин

Leave a Comment

Перейти до вмісту