Лист Головного контролера над будівничими операціями Товариства Московсько-Києво-Воронізьких залізниць до канцелярії Державного контролю УНР про організацію наради для обрання кандидатів на вищі посади. 10 січня 1919 р.

Лист Головного контролера над будівничими операціями Товариства Московсько-Києво-Воронізьких залізниць до канцелярії Державного контролю УНР про організацію наради для обрання кандидатів на вищі посади. 10 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 95. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту