Лист Головної морської господарчої управи до 2-го департаменту Державного контролю про призначення до Головної морської господарчої управи ревізора, відкомандирування представника Державного контролю на нараду. 21 жовтня 1918 р.

Лист Головної морської господарчої управи до 2-го департаменту Державного контролю про призначення до Головної морської господарчої управи ревізора, відкомандирування представника Державного контролю на нараду. 21 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3363. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту