Звернення Голови проводу Українських націоналістів А. Мельника. 30 червня 1941 р.

Звернення Голови проводу Українських націоналістів А. Мельника. 30 червня 1941 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 77. Арк. 1.

Leave a Comment

Перейти до вмісту