Указ Президента України Л. Кравчука № 74/92 «Про утворення Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах». 5 лютого 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 74/92 «Про утворення Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах». 5 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 154

Leave a Comment

Перейти до вмісту