ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2319. Арк. 33.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2319. Арк. 33.

Довідка про місцезнаходження та кількість документальних матеріалів державних обласних архівів Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР. 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту