ЦДАВО України. Ф. 5110. Оп.1. Спр. 1892. Арк. 103

ЦДАВО України. Ф. 5110. Оп.1. Спр. 1892. Арк. 103

Лариса Кодацька «Рукописна спадщина Т. Г. Шевченка». Стаття наукового співробітника Інституту літератури Академії наук Української СРС, яка підготовлена для опублікування за кордоном. 1964 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту