ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 40

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 40

Витяг з протоколу засідання Малої Ради про ухвалення Закону про поділ України на землі. 6 березня 1918 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту