ЦДАВО України. Ф. 5110. Оп.1. Спр. 1892. Арк. 108

ЦДАВО України. Ф. 5110. Оп.1. Спр. 1892. Арк. 108

Лариса Кодацька «Рукописна спадщина Т. Г. Шевченка». Стаття наукового співробітника Інституту літератури Академії наук Української СРС, яка підготовлена для опублікування за кордоном. 1964 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту