ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 52

 ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 52

Листування архівних установ Української РСР, з Головним управлінням державних архівів Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР щодо повернення документів з Румунії до архівів Української РСР.
Січень – квітень 1946 р.
ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту