Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки № 986-ХІІ «Про внесення змін до пункту 4 статті 108 Конституції (Основного Закону) Української РСР» про заміну слова «Голова Ради Міністрів Української РСР» на «Прем’єр-Міністра Української РСР», підписаний Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 18 квітня 1991 р.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки № 986-ХІІ «Про внесення змін до пункту 4 статті 108 Конституції (Основного Закону) Української РСР» про заміну слова «Голова Ради Міністрів Української РСР» на «Прем'єр-Міністра Української РСР», підписаний Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 18 квітня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4604. Арк. 74

Leave a Comment

Перейти до вмісту