Постанова Верховної Ради Української РСР № 1165-ХІІ «Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 6 червня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1165-ХІІ «Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 6 червня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4605. Арк. 81

Leave a Comment

Перейти до вмісту