Витяг з матеріалів досліджень «Українська національна символіка» наукового працівника Інституту суспільних наук АН УРСР Б. З. Якимовича «Гімн «Ще не вмерла Україна». Лютий 1991 р.

Витяг з матеріалів досліджень «Українська національна символіка» наукового працівника Інституту суспільних наук АН УРСР Б. З. Якимовича «Гімн «Ще не вмерла Україна». Лютий 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 21

Leave a Comment

Перейти до вмісту