Супровідний лист до договору про оренду помешкання установами Державного контролю. 15 січня 1919 р.

Супровідний лист до договору про оренду помешкання установами Державного контролю. 15 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 112. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту