Лист коменданта Новостроєнського райну м. Києва до Наркомату державного контролю про арешт помічника контролера Колчигіна. 16 травня 1919 р.

Лист коменданта Новостроєнського райну м. Києва до Наркомату державного контролю про арешт помічника контролера Колчигіна. 16 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 72

Leave a Comment

Перейти до вмісту