Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 341 «Про організацію спеціалізованих хірургічних відділень для оперативного лікування хворих з ураженням органів грудної порожнини (легкі, стравохід, серце)» (в додатку визначено відкриття хірургічної клініки удосконалення лікарів, завідувач клінікою професор М. Амосов). 20 червня1955 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 341 «Про організацію спеціалізованих хірургічних відділень для оперативного лікування хворих з ураженням органів грудної порожнини (легкі, стравохід, серце)» (в додатку визначено відкриття хірургічної клініки удосконалення лікарів, завідувач клінікою професор М. Амосов). 20 червня1955 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 3202. Арк. 50

Leave a Comment

Перейти до вмісту