Лист в.о. директора канцелярії Генерального контролера до Генерального секретаріату Української Центральної Ради з повідомленням про розміщення установ Генерального контролю та домашні адреси його посадовців. 21 грудня 1917 р.

Лист в.о. директора канцелярії Генерального контролера до Генерального секретаріату Української Центральної Ради з повідомленням про розміщення установ Генерального контролю та домашні адреси його посадовців. 21 грудня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту