ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 1

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 13. Арк. 1

Постанова Ради Народних Комісарів Української РСР № 1119 «Про заходи по створенню документальної бази з історії України та історії Великої Вітчизняної війни і впорядкуванню архівного господарства УРСР». 31 серпня 1944 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту