ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 75 зв.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 75 зв.

Доповідні записка землевласників Ігуменського та Речицького повітів Мінської губернії про приєднання території України. 11 липня 1918 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту