ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 98

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 186. Арк. 98

Доповідні записка Клинцівського товариства фабрикантів і заводчинків до Міністра торгу та промисловості Української Держави про приєднання повітів до складу України. 24 вересня 1918 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту