Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про заходи щодо вирішення питання про державну символіку України». 24 червня 1991 р.

Постанова Президії Верховної Ради Української РСР «Про заходи щодо вирішення питання про державну символіку України». 24 червня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту