Наказ Головного Отамана С. Петлюри Війську УНР про підвищення М. Обідного в ранг адміністративних хорунжих за охорону історичних матеріалів визволення України. 17 листопада 1921 р.

Наказ Головного Отамана С. Петлюри Війську УНР про підвищення М. Обідного в ранг адміністративних хорунжих за охорону історичних матеріалів визволення України. 17 листопада 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 467. Арк. 196

Leave a Comment

Перейти до вмісту