Копія листа Голови Директорії УНР С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про скорочення штату урядового апарату. 5 листопада 1920 р.

Копія листа Голови Директорії УНР С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про скорочення штату урядового апарату. 5 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 32. Арк. 63зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту