Розпорядок диктатора Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича про виплату одноразового надзвичайного додатку до платні урядовцям та функціонерам уряду і урядовцям та функціонерам Віденського Посольства Західноукраїнської Народної Республіки. 13 листопада 1920 р.

Розпорядок диктатора Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича про виплату одноразового надзвичайного додатку до платні урядовцям та функціонерам уряду і урядовцям та функціонерам Віденського Посольства Західноукраїнської Народної Республіки. 13 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 17

Leave a Comment

Перейти до вмісту