Лист Голови Бібліотечно-архівного відділу О. С. Грушевського до Генерального секретаря справ освітніх щодо архіву війни. 10 січня 1918 р.

Лист Голови Бібліотечно-архівного відділу О. С. Грушевського до Генерального секретаря справ освітніх щодо архіву війни. 10 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2581. Оп. 1. Спр. 227. Арк. 15.

Leave a Comment

Перейти до вмісту