Копія наказу Гетьмана всієї України ч. 317 про призначення складу Ради Міністрів. 14 листопада 1918 р.

Копія наказу Гетьмана всієї України ч. 317 про призначення складу Ради Міністрів. 14 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3325. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту